หน้าแรก

งานวิจัยดีเด่น

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RRi Congress IV) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม (Unshelving research works with innovation tactics)”ณ ห้องบอลรูม และโถงต้อนรับโซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 15.30 น.

"ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม"

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RRi Congress IV)

ดิจิทัล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และปิโตรเคมี
อาหาร และแปรรูปอาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
วัสดุศาสตร์ และวัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักรโลหะ ยานยนต์ และขนส่ง
ยาและสมุนไพร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครื่องสำอาง

วิทยากรรับเชิญ

คุณสุปราณี ชนะชัย

ผู้จัดการทั่วไป รองสำนักประกันคุณภาพ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

คุณเฌอปราง อารีย์กุล

BNK48

กำหนดการ

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่  กำหนดการ RRiCongressIV

งานวิจัย RRiCongressIV

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  รวมบทคัดย่อ RRi Congress IV