การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยกันกระสุนแบบหลายชั้น เพื่อลดการทะลุผ่านและสะท้อนกลับของกระสุน

เลขที่สัญญารับทุน : PHD59I0023

การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยกันกระสุนแบบหลายชั้น เพื่อลดการทะลุผ่านและสะท้อนกลับของกระสุน

ผู้วิจัย : นายบูชิต มาโห้

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

สังกัด : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ประกอบการ : บริษัท เอส. อาร์. ไฟเบอร์ จำกัด

ติดต่อ : b.m.civil.kmutnb@gmail.com    (087) 136-8396

 

        ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กกันกระสุนแบบหลายชั้น ช่วยปกป้องชีวิต ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนภายใต้เหตุความไม่สงบ จากการทะลุผ่าน และการสะท้อนกลับของกระสุน

        คอนกรีตเมื่อถูกแรงกระแทกจากกระสุนปืนหรือระเบิดมักจะเกิดการแตกร้าว กะเทาะหลุดร่อน และด้วย ความแข็งของพื้นผิวยังทำให้เกิดการสะท้อนกลับของกระสุน แบบไร้ทิศทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย ต่อผู้คนและทรัพย์สินได้ ในงานวิจัยนี้มีแนวคิดออกแบบผนังแบบหลายชั้นให้มีประสิทธิภาพในการต้านทาน กระสุน รวมถึงลดการหลุดร่อนและการสะท้อนกลับของกระสุน โดยเสนอรูปแบบของผนัง 3 ชั้น ดังนี้ ชั้นด้านหน้าเป็นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบบางยอมให้กระสุนทะลุผ่านได้ เพื่อลดพลังงานจลน์ของ กระสุนปืน ถัดมาเป็นชั้นของวัสดุอ่อนนุ่มเช่น แผ่นยางพารา หรือแผ่นโฟม ทำหน้าที่ดักจับกระสุนไม่ให้ สะท้อนกลับ ส่วนชั้นสุดท้ายเป็นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบหนา เพื่อลดพลังงานจลน์ของกระสุน ส่วนที่เหลือ ป้องกันการทะลุผ่านและการกะเทาะหลุดร่อนของเศษวัสดุ จากการทดสอบพบว่าผนังแบบ หลายชั้นที่มีความหนาเพียง 3.5 ซม. สามารถต้านทานกระสุนขนาด 9 มม. ได้ โดยไม่เกิดการสะท้อนกลับ และไม่เกิดการกะเทาะปลิวหลุดร่อนของเศษวัสดุ

 

        

 

คำสำคัญ

ผนังกันกระสุนแบบหลายชั้น  คอนกรีตเสริมเส้นใย  แผ่นยางพารา  การสะท้อนกลับ

Attachments