สถานที่จัดงาน

การเดินทางไปศูนย์สิริกิติ์

 เดินทางโดยรถยนต์

  • มาจาก ถนนรัชดาภิเษก กลับรถใต้สะพานข้ามแยก ถนนพระราม 4 ก่อนถึงทางแยกพระราม 4

  • มาจากทางด่วนขั้นที่ 1 ลงทางออก ถนนพระราม 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยก พระราม 4 เข้า ถนนรัชดาภิเษก

  • มาจากกล้วยน้ำไท ถึง แยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้า ถนนรัชดาภิเษก

  • มาจาก ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 4 อยู่เลนซ้ายสุดเมื่อลงสะพานต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าประตู 4 ข้างสวนเบญจกิติ์

 เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

  • ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ออกช่องทางออกที่ 3 เพื่อเข้าด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง (ขสมก.)

  • รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน รถธรรมดาสีครีม-แดง รถปรับอากาศ สาย 136 และสาย 185